Ventetider


Det er for tiden ca 22 ukers ventetid for problemstillinger med vanlig medisinsk prioritet. Ved problemstillinger med høy medisinsk prioritet, det vil si stor klinisk mistanke om alvorlig hjertelidelse, er ventetiden < 12 uker (som oftest < 4 uker).